Mediumskap

Mia-2.jpg

Bli inte skrämd av ordet Mediumkurs!

 

Alla har en förmåga som går att utveckla, sedan  beror det på vad man vill göra med den. Om du har varit nyfiken men tvekar pga av tankar som: jag har nog inte vad som krävs och jag kan nog inte mm

Dags att sluta med det. Det här är för alla som vill förändra sina liv till  något positivt och kanske börja leva och inte bara existera.

Mina kurser är för alla som har ett intresse för andevärlden.  För dig som bara vill ha det för din egen skull. För dig som vill utveckla dina förmågor så att du kan arbeta med dem.  För dig som vill ha det som hobby.  Oavsett vad du tänkt dig så kommer du som väljer att börja utveckla dina förmågor att förändra ditt liv och det till det positiva.

Om du vill ha mer information så tveka inte att prata med Mia. Det finns inga dumma frågor.

 

För er som är intresserade av en gedigen utbildning och en certifiering är Mias mål är att få fram kompetenta medium som kan hålla en god kvalité samt kunna ge trovärdiga bevis på att livet går vidare efter döden. Dessa certifieringar kommer endast att göras i "Speak of Spirits" regi. Läs mer på Speak of Spirits hemsida.
Hon föredrar att jobba med mindre grupper med max 16 pers, då hon tycker att det är viktigt att var och en får den hjälp de behöver.

 

Vi kommer att fokusera mycket på din personlighet så att den lyfter fram dina förmågor och ditt unika sätt att jobba. Individualitet och glädje är något som vi tycker är viktigt på våra kurser jämsides med hårt arbete.

 

Mia har lika stor glädje att få igång nybörjare som att stretcha redan arbetande medium. Kurser med Mia i Mediumskap och Psychic Art, annordnas på flera orter. Vi kommer att träffas fyra helger per år.

 

Vi kommer att fokusera mycket på att eleverna lär sig hur informationen från andevärlden kan användas för bevisföring på privatsittningar och på plattformen. Det svåra är inte att ta emot information, utan vad vi gör med den, och hur vi som medium på bästa möjliga sätt kan och vågar tolka informationen.

 

Eleverna kommer också att lära sig skillnaden på psychic energi och mediumistisk energi. Psychic energi är information som kommer från klientens egen aura eller själ, där all information om klienten finns lagrad och som vi inte behöver andevärlden till hjälp för att få fram, det kallas att använda våran psychic förmåga eller att läsa av personen som vi alla gör mer eller mindre. Tyvärr så finns det många medium som arbetar med sin psychic förmåga för att bevisa att andevärlden existerar, ofta p.g.a brist på kunskap.

 

Denna psychic förmåga skiljer sig från våran mediumistiska förmåga på så sett att när vi använder våran mediumistiska förmåga, så ger vi information om kontakten ifrån andevärlden och genom specifika detaljer om kontakten ifråga kan vi därigenom bevisa för klienten vem kontakten är. Först därefter kan vi ge ett meddelande ifrån kontakten.

 

Varje kursdag börjar Mia i regel med ett litet föredrag. Kunskap är som sagt viktigt och dessa kan innehålla tex:

 • Skillnad på spychic och mediumistisk energi
 • Guidernas betydelse
 • Utmaningar inom mediumskapet
 • Inspiration inom de olika områdena
 • Färger och auran
 • Filosofi
 • De 7 principerna och spiritualismen
 • Bevisföring
 • Etik och moral
 • Medial demonstration / privatsittning
 • Personlig och andlig utveckling
 • Psychic art
 • Trans
 • Healing
 • Meditation och att bygga upp vår egen kraft

För att hjälpa er under utbildningens gång, så annordnas tillfällen med storseans och privatsittningar med elever. Mia och Speak of Spirit håller för närvarande på att färdigställa ett kurskompendium som varje elev ska kunna få tillgång till som går sin utbildning under henne.

För att bli certifierad under Speak of Spirit utvärderar de eleven efter SNU´s kriterier så det krävs arbete och träning vid sidan om kurserna.

Minst 8 kurstillfällen samt två avancerad plattformskurser krävs.

Utvärderingslappar som ska in för minst 50 sittningar och det speciellt om det är långväga elever som Mia inte kan följa upp och se i arbete själv. Detta är minimum och man måste tänka på att arbetet gällande privatsittningar och  för storseans är det andra kriterier som gäller. Det är också därför Speak of spirit har två separata certifikat.

Kom ihåg att detta är inget som går snabbt och träning och erfarenhet är viktigt samt att man också arbetar med sig själv och sin egen självkänsla och självförtroende under utbildningen.

Om du är intresserad av en certifiering så prata med Mia om Speak of Spirits utbildningar under utbildningen så du får rätt information och vad som krävs mer ingående.

Mia/Speak of Spirit har också rätt att dra in ett certifikat om det uppstår klagomål eller andra oegentligheter.
Mia kan heller inte gå i god för att alla som är certifierade under henne eller Speak of Spirits framtida certifierade uppehåller sin standard som de hade när de tog  sitt certifikat.

 

OBS!

Genom att Mia gjort sin utbildning  inom SNU och och är certifierad där har hon även möjlighet att hjälpa andra ifrån Sverige som vill ta sin utbildning och certifiering där.

 

När eleven kommit så pass långt så det är dags att få utvärderingar för sitt praktiska arbete innan de ska över till England för den nationella panelen har Mia rätt att genomföra dem här i Sverige.

Det här gör att ni slipper en hel del resande fram och tillbaka till England som kan både vara kostsamt och svårt att få till i planeringen.

 

För mer om utbildningar inom SNU se deras hemsida

Nu kan ni också läsa teorin genomSNUi vilket underlättar och ni kan få råd och stöd under utbildningen.

 

 

 

Copyright Mia Ottosson